conversando con...

Attilio Castellucci intervista Domingo Villar

Entrevista en galego Domingo Villar (Vigo 1971) ha finora pubblicato tre romanzi di argomento poliziesco, appartenenti tutti a un unico ciclo. Nonostante si tratti di solo tre titoli, ha conosciuto fin da subito un successo enorme, non solo in patria, ma ovunque: i suoi romanzi sono stati tradotti in ben diciassette lingue. Attualmente vive a… Continue reading Attilio Castellucci intervista Domingo Villar

conversando con...

Attilio Castellucci entrevista Domingo Villar

Intervista in italiano Domingo Villar (Vigo 1971) polo momento só ten publicadas tres novelas, de temática policial, todas elas pertencentes a un só ciclo. A pesar de seren só tres títulos, enseguida acadou un enorme éxito, non só na sua patria, mais tamén no estranxeiro: as súas tres novelas están traducidas a dezasete idiomas. Actualmente… Continue reading Attilio Castellucci entrevista Domingo Villar